Anketa
07.06.2019
Turnir je bolji kada je :

više ekipa i lošija je kvaliteta
manje ekipa i bolja kvaliteta
ni jedno ni drugo
Pogledaj rezultate
Tražilica
Google

Linkovi
Info
PRAVILNIK 2022
Subota, 14.05.2022  

 

 Pod opširnije možete pročitati pravilnik za TURNIR KONAVOSKIH SELA 2022 .

PRAVILNIK NATJECANA

 ZA MALONOGOMETNI TURNIR   « TURNIR KONAVOSKIH SELA »                                                             LJUTA 2022

  OPĆE ODREDBE

                                               ****                  Članak 1.

Pravilnik natjecanja za Malonogometni turnir « Turnir Konavoskih sela » sadrži osnovne odredbe o sustavu i propozicijama natjecanja, pravilima o nastupu igrača, pravilima sportskog ponašanja ,te humanitarnom djelovanju .

                                                                       Članak 2.

Sve utakmice MNT « Turnir Konavoskih sela » igraju se po prerađenim Pravilima igre za mali nogomet - futsal propisanim od FIFA-e, HNS,  koja su prilagođena ovom turniru.

                                                                       Članak 3.

Malonogometni turnir  « Turnir Konavoskih sela » se odigrava u seniorskoj konkurenciji, a uvjeti za igrače koji imaju pravo nastupa na ovom turniru su :

-         da su državljani RH

-         da su zdrastveno sposobni

-         da su muškarci

-         ako nisu pod suspenzijom HNS-a

-         ako ih nije suspendirao organizator ovog turnira

-         kada se ispune uvjeti iz članka 4 ovog pravilnika

Sve ekipe popunjavaju prijavni list igrača , a svaki igrač istoga potpisuje vlastoručnim potpisom koji znači , da se slažu i sa čl. 24 ovog pravilnika.

Prijavni list je valjan samo onaj koji je organizator napravio te na kojemu su potpisi svih sudionika koji su navedeni na istome ili su nastupili (15 igrača,trener i predstavnik ekipe).

Zadnji rok za potpis igrača na prijavnoj listi je prije prvog nastupa istog.

Moguća odstupanja su jedino zbog ozbiljnije ozljede igrača , tj. zbog nemogućnosti daljnjeg sudjelovanja na ovom turniru , a konačnu riječ će donijeti  komisija ovog natjecanja . Sudjelovanjem na turniru postaje se član .

 

                                                           Članak 4.

S obzirom da turnir u svom nazivu nosi i naziv Turnir Konavoskih sela, nužno je da igrači ispune najmanje jedan od navedenih uvjeta .

     1.   Ako igrač ima prebivalište u mjestu za koje nastupa najmanje 

          ** 24 mjeseca .   

**2.   Ako igrač ima boravište u mjestu za koje nastupa //max 1 igrač za ekipu može nastupiti sa boravištem//.

   3.  Ako je igrač imao prebivalište i boravište najmanje 10 godina u    naselju za kojega nastupa , a trenutno ne boravi u istome .

4.   Ako je igrač od rođenja živio , najmanje 5 godina u mjestu za           koje   nastupa , ili od rođenja do 01.10.1991

**5.   Ako otac igrača je rođen i živio je od rođenja najmanje 5 godina u mjestu za koje igrač nastupa

                       *****                          

 

 

 

 

 

 

 

     Članak 5.

Postupak za utvrđivanje dobi , mjesta boravišta , suspenzije , i sl. utvrđuje se prije početka prve utakmice.

Žalbe na suđenje na utakmici i ostale neregularnosti mogu se ulagati najkasnije 1 sat poslije završetka utakmice .  

Žalba se podnosi u pismenom obliku na listu formata A4 , te za istu nije propisan nikakav poseban obrazac.

Žalbu mogu podnijeti jedino sudionici netom završene utakmice.

Da bi se žalba uzela u razmatranje tehničke komisije organizatora ovog turnira mora sadržavati sljedeće:         

-         naziv ekipe koja se žali

-         ime voditelja ekipe ili trenera ili kapetana koji podnosi žalbu

-         potpis jednog od gore navedenih

-         vrijeme podnošenja žalbe organizatoru

Organizator turnira će u roku 24 sata utvrditi opravdanost ili neopravdanost podnijete žalbe.

Članak 6.

Dopušteno je da svako naselje može imati neograničen broj ekipa, ukoliko je isto u mogućnosti sa brojem sposobnih igrača.

                                                                       Članak 7.

U posebnim slučajevima, dopuštena je iznimka od sastavljanja ekipe od igrača iz različitog naselja, ali samo za manja naselja, te je u tom slučaju dopušteno da igrači budu iz dva ili  više manjih naselja, navedena u članku 8. ovog Pravilnika, sastavljeni pod jednu ekipu , ili neki posebni uvjeti , a od kojima će odučiti tehnička komisija turnira .

                                                                      Članak 8.

Manje naselje znači naselje sa nedovoljnim brojem igrački sposobnih žitelja.

Utvrđeno po broju žitelja manjem ili jednakom od 150 sukladno zadnjem popisu stanovništva Općine Konavle, naselja koja se mogu udružiti su: Brotnice, Drvenik, Duba Konavoska, Đurinići, Mihanići, Mikulići, Jasenice, Kuna Konavoska, Palje Brdo, Pločice, Poljice, Stravča, Šilješki, Uskoplje i Zastolje.

Ukoliko je u ostalim, u ovom članku nenavedenim naseljima, od zadnjeg popisa stanovništva došlo do pada nataliteta te naselje broji manje od 150 žitelja, ista se mogu udružiti sukladno stavku 1. ovog članka, ili u nekim posebnim slučajevima o kojima odlučuje organizator , a koji su pravedni .

                                                                  Članak 9.

Pravo sudjelovanja –  Konavoska naselja:

Brotnice, Cavtat, Čilipi, Drvenik, Duba Konavoska, Dubravka,Dunave, Đurinići, Gabrili, Gruda, Jasenice, Komaji, Kuna Konavoska, Lovorno, Ljuta, Mihanići, Mikulići, Močići, Molunat, Palje Brdo, Pločice, Poljice, Popovići, Pridvorje, Radovčići, Stravča, Šilješki, Uskoplje, Vitaljina, Vodovađa, Zastolje i Zvekovica.

                                                                      Članak 10.

Organizator turnira zadržava pravo konačne odluke o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju odluke o udruživanju .     Organizator turnira ima pravo ne prihvatiti odluku ukoliko se utvrdi da nisu ispoštovani članci 7. i 8. ovog   Pravilnika te ukoliko postoje i neke druge vidljive nepravilnosti ili suspenzije od strane HNS-a .

 

 

 

 

 

 

 

SUSTAV NATJECANJA

                                                                 Članak 11.

Turnir se u prvom dijelu natjecanja igra po skupinama. Broj skupina i broj ekipa unutar skupina se određuje u ovisnosti o broju prijavljenih ekipa. Drugi dio turnir se igra tzv. knock-out sustavom, tj. na ispadanje. U slučaju da dvije ekipe unutar skupine imaju isti broj osvojenih bodova o daljnjem plasmanu odlučuje međusobni susret a potom gol razlika. Ako je sve to isto u prednosti je ekipa koja je dala više golova. U slučaju neriješenog ishoda utakmica na ispadanje pristupa se izvođenju kaznenih udaraca, po 5 iz svake ekipe.

Ukoliko i nakon toga ostane neriješen rezultat izvodi se naizmjenično po jedan udarac (može isti igrač) do dobivanja pobjednika.

Konačnu odluku donosi komisija natjecanja .

  

 

 

 

PROPOZICIJE NATJECANJA

                                                                  Članak 12.

Utakmice MNT  igraju momčadi od šest igrača, uključujući i vratara (5+1). Ekipa može prijaviti maksimalno 15 igrača , te voditelja i predstavnika ekipe.

                                                                 

                                                           Članak 13.

Utakmice se igraju 2×20 minuta, bez zaustavljanja vremena (izuzev posljednje minute  poluvremena, kad se zaustavlja vrijeme kod svakog prekida) kod prekida igre, osim u slučajevima duljih prekida po izričitoj odluci suca. Za vrijeme utakmice momčadi imaju pravo korištenja po jedan time-out u poluvremenu.

                                                                 Članak 14.

Igra se loptom br. 4., koja po kakvoći i mjerama mora zadovoljavati odredbe Pravila igre za mali nogomet.

                                                                Članak 15.

Vratar ubacuje loptu rukom s bilo kojeg mjesta unutar kaznenog prostora, te se iz vratarevoga ubacivanja lopte u igru ne može postići zgoditak. Tijekom igre kada vratar uhvati loptu u ruke ne može postići zgoditak rukom, nego samo udarcem nogom. Vrataru se lopta može vratiti samo kada se prenese preko središnje crte igrališta.

 

                                                                Članak 16.

Kod svih vrsta prekida (ubacivanje nogom, udarac iz kuta, vratarevo ubacivanje, izravni i neizravni slobodni udarac) vrijeme izvođenja mora biti unutar

 3 sekunde, u protivnom će se dosuditi neizravni slobodni udarac u korist suparničke momčadi.

Kod svih prekida, suparnički igrači moraju biti udaljeni najmanje 5 metara od lopte, u protivnom će biti opomenuti (žuti karton).

Izvođenje ubacivanja iz auta vrši se sa crte koja obilježava granicu igrališta.

                                                               

                                                                    Članak 17.

Na utakmicama MNT primjenjuje se pravilo akumuliranih prekršaja.

Akumulirani prekršaji su oni prekršaji koji se kažnjavaju mjesta prekršaja ukoliko je to povoljnije za izvođača) a pravilo se primjenjuje za ŠESTI i svaki idući takav prekršaj tijekom svakoga poluvremena.

                                                                 

 

 

 

 

                                                             Članak 18.

Za oštriji prekršaj i nesportsku igru igraču se dodjeljuje javna opomena, žuti karton. Naredni žuti je ujedno crveni karton i igrač se isključuje do kraja utakmice dok novi igrač može ući nakon dvije minute. Osobito grubo, neprimjereno, ustrajno ili bezobzirno psovanje kažnjavat će se  isključenjem s terena za igru (izravan crveni karton). U slučaju da ekipa koja igra sa igračem manje primi gol, novi igrač može odmah uči u igru.

U slučaju da se igrač ili ekipa ponašaju nesportski organizator zadržava pravo da ih izbaci iz daljnjeg natjecanja (odluku donosi komisija natjecanja , kao i od visini kazne opomenutih sudionika turnira).

                                                                 Članak 19.

Zamjene igrača se vrše u prostoru predviđenom za zamjene u vlastitom polju,(označeno). Zamjenski igrač može ući u igru tek nakon što igrač koji se zamjenjuje napusti teren.

Nepoštivanje ovog pravila se sankcionira dodjeljivanjem žutog kartona igraču.

                                                               

 

 

                                                                  Članak 20.

Ako u slučaju isključenja igrača, ekipa ostane sa manje od četiri igrača, uključujući vratara, utakmica će biti prekinuta i registrirana rezultatom 3:0 u korist protivnika.

                                                                 

                                                    

                                                                         Članak 21.

Odluke suca koje se odnose na činjenice povezane uz igru su konačne i nepromjenjive .

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE                                    

 

                                                                    Članak 22.

Organizator turnira je nadležan za tumačenje spornih odredbi ovog Pravilnika.

O svim spornim situacijama , odlukama sudaca i žalbama natjecatelja odlučivati će peteročlana komisija koja će dati konačnu odluku protiv koje nije moguće podnijeti žalbu.

Organizator turnira zadržava pravo da naknadno u iznimnim slučajevima promjeni neku svoju odluku , a o istoj će biti u što kraćem vremenskom razdoblju obaviještene sve zainteresirane strane .

Organizator turnira će pokušati sve učiniti što je moguće , da bi se što većem broju Konavljana omogućilo da sudjeluje na Turniru Konavoskih Sela !

Za turnir djece 01.01.2005 i mlađi vrijedi isti ovi pravilnik osim što djeca sudjeluju po Konavoskim župama , a ne po selima ili ako se drukčije organiziraju .

                                                                  

                                                                  Članak 23.

Organizator turnira zadržava pravo izmjene rasporeda odigravanja utakmica turnira.

     ****                                                   

 

                                                             

 

 

 

 

                                                            Članak 24.

Ekipe i igrači koji su se prijavili na ovo natjecanje , a za što je potvrda njihov vlastoručni potpis na prijavnom listu (kao što je navedeno u čl. 3) ili njihov nastup na prvoj utakmici , a obavezuju se:

-         da je član i sudionik ovog turnira za 2020 godinu

-         da će poštovati ovaj  PRAVILNIK NATJECANJA

-         da sudjeluje svojevoljno i na vlastitu odgovornost

-         da ukoliko prouzroče neku vrstu štete organizatoru ovog turnira ili ostalim sudionicima , da će istu nadoknaditi

-         da se odriče prava tužbe u slučaju ozljede

-         da će se ponašati kao u čl.25 ovog pravilnika

-       da će sa organizatorom sudjelovati u potrebnim humanitarnim akcijama ako je  potrebno ( jer je ovaj turnir i humanitarnog karaktera )

 

                                                           Članak 25.

Svi sudionici ovog turnira su dužni njegovati duh fer-play-a , a najkorektnija ekipa će na kraju natjecanja dobiti posebnu nagradu za fer-play .

                                                               

 

                                                                Članak 26.

Na završnoj večeri ovog turnira biti će dodijeljeni prigodni pehari i nagrade za najuspješnije natjecatelje.

                                                                                   

 

                                                                                          ORGANIZATOR TURNIRA

 

Sponzori" L I N E A " salon pokućstva
ADRIATIC-OSIGURANJE
Caffe bar "PERGOLA"